Zamień ten tekst na URL Webhooka

Regulamin świadczenia usług w ramach konferencji oraz kursów online

Cześć
Cieszymy się, że gościsz na naszej stronie!

W tym regulaminie znajdziesz informacje jak możesz złożyć zamówienie na Produkty, które mamy w ofercie, dowiedzieć się jakie są Twoje prawa i obowiązki związane z zawarciem z nami umowy i korzystaniem z naszych cyfrowych Produktów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie widzisz odpowiedzi w regulaminie napisz do nas na hello@designpractice.pl

Do zobaczenia!
Paulina i Aga z Design Practice

1. Postanowienia wstępne

Nazywamy się Paulina Kacprzak i Agnieszka Naplocha i prowadzimy wspólnie działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Design Practice Paulina Kacprzak, Agnieszka Naplocha Spółka Cywilna (NIP 7451859426, REGON 524340279, adres: ul. Bruna 24/21, 02-594 Warszawa. Piszemy o sobie w tym regulaminie “my”, “nam”, “nas”. 

Dla Twojego komfortu oraz zwiększenia przystępności działania przygotowaliśmy regulamin zgodnie z zasadami tzw. prostego języka. Będziemy się do Ciebie dalej zwracać na “Ty”, “Twój”, “Ciebie”.

Definicje:

Serwis” – nasza strona internetowa https://designpractice.pl, pod jaką prowadzimy również sklep internetowy.

Produkt” – oferowane przez nas treści cyfrowe, składające się z wideo, obrazu, tekstu, lub zdjęć, które za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz odtworzyć na ekranach komputerów lub innych urządzeń elektronicznych - gotowe do zakupu i odtworzenia po ich zakupie.

Konsument” – osoba fizyczna, zawierająca z nami umowę, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą

Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą, jest wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i zawiera z nami umowę, ale zakup ten nie jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

W ramach Serwisu oferujemy i sprzedajemy Produkty, których opisy znajdziesz na stronach produktowych Serwisu - choć nie są one formalną ofertą, podobnie jak treści marketingowe.

Aby dokonać zakupu Produktu, musisz mieć dostęp do internetu szerokopasmowego, o prędkości umożliwiającej oglądanie treści cyfrowych, w tym treści wideo, zaktualizowaną przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu, aktywny adres e-mail.

Korzystamy z serwisu EasyCart, w celu ułatwienia procesu zakupowego oraz innych dostawców usług online, za pośrednictwem których korzystamy z pewnych funkcjonalności. Korzystasz z tych serwisów zgodnie z ich odrębnymi warunkami.

Dokładamy starań, ale nie gwarantujemy, że Serwis będzie dostępny całodobowo. Wymagać może przerw technicznych, aktualizacji lub może dochodzić do usterek po stronie dostawców usług internetowych, które czasowo wyłączyć mogą jego poprawne działanie. Zastrzegamy też prawo do błędów czy omyłek na naszych stronach internetowych. Jak wskazałyśmy wyżej, zawarte tam treści nie są formalną, wiążącą ofertą, a ostateczne warunki zakupu Produktu znajdziesz na stronach bezpośrednio poprzedzających złożenie zamówienia i płatność.

W ramach Serwisu stosujemy tzw. środki organizacyjne i techniczne aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i publikowanych treści. Nie możemy jednak zapewnić 100% bezpieczeństwa przesyłu danych. Musisz chronić Twoje hasła i urządzenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które nie są upoważnione do korzystania z Produktów naszego Serwisu.

Korzystając z Serwisu i usług, które świadczyć będziemy dla Ciebie drogą elektroniczną na odrębnych zasadach (np. przy usłudze Newsletter) lub podczas korzystania z Produktu czy jego funkcjonalności, możesz mieć możliwość przekazywania nam różnych treści. Musimy Cię zgodnie z przepisami poinformować, że nie możesz w takich sytuacji:

 • przekazywać nam lub publikować treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • dostarczać materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu, zakłócić lub obciążyć jego działanie,
 • publikować treści, które mogłyby naruszyć prawa innych osób,
 • publikować treści zawierających szkodliwe oprogramowanie, w tym wirusy czy oprogramowanie szpiegujące;
 • publikować treści, które mogłyby spowodować przesyłanie niechcianych lub niezamówionych wiadomości (SPAM-u) innym korzystających ze Serwisu lub naszych Produktów.

2. Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy, zaznaczyć wybrane Produkty, dokonać wyboru metody płatności i złożyć w Serwisie zamówienie, zgodnie z funkcjonalnościami koszyka EasyCart.

Zawarcie pomiędzy nami umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez nas złożonego zamówienia, które zostało opłacone (lub potwierdzona została metoda płatności w ratach i otrzymamy środki tytułem Twojego zamówienia).

Realizacja Twojego zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości zamówienia. Po zaksięgowaniu płatności realizacja zamówienia i udostępnienie Tobie Produktu następuje niezwłocznie, zwykle automatycznie i nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych.

W rzadkich przypadkach problemów z płatnością czy technicznych problemów z zamówieniem, czas na udostępnienie Produktu może się wydłużyć, o czym Cię poinformujemy.

3. Dostarczenie treści cyfrowych i płatności

Ceny Produktów są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), o ile wyraźnie nie jest wskazane inaczej.

Za Produkt możesz zapłacić korzystając z płatności elektronicznych oferowanych przez zewnętrznych dostawców, zgodnie z informacjami o możliwych płatnościach przedstawianych na stronach ofertowych. Usługi płatnicze realizowane są przez dostawców płatności zgodnie z ich regulaminami.

Faktura VAT zostanie wysłana drogą elektroniczną na Twój adres e-mail, podany podczas składania zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej.

Produkty udostępniamy drogą elektroniczną na adres e-mail, według konta EasyCart, w postaci linku umożliwiającego samodzielne odtworzenie treści cyfrowej na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym. Możesz też wskazać osobę, która będzie korzystać z Produktu, przy czym osoba ta będzie związana zapisami tego regulaminu co do warunków korzystania z Produktu.

 4. Gwarancja satysfakcji

Niektóre nasze Produkty są objęte gwarancją satysfakcji. Jeśli Produkt, w którego opisie wskazujemy, że jest objęty taką “Gwarancją satysfakcji” nie był zgodny z Twoimi oczekiwaniami, możesz zwrócić się do nas z prośbą o zwrot ceny jego zakupu. Czas na zgłoszenie swojej prośby o zwrot określony jest na stronie internetowej z ofertą konkretnego Produktu.

Warunkiem zwrotu jest jedynie terminowe wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: hello@designpractice.pl z prośbą o skorzystanie z Gwarancji satysfakcji.

5. Odstąpienie od umowy

Niezależnie od naszej “Gwarancji satysfakcji”, zgodnie z warunkami oferty Produktu, w myśl polskich przepisów informujemy Cię, że w przypadku zakupu Produktu w postaci treści cyfrowej, przekazanie Ci Produktu nastąpi, jeśli zaznaczysz odpowiednie okienko (checkbox) wyboru, w którym poprosisz nas o dostęp do tej treści cyfrowej od razu, przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. 

Jeśli w terminie na odstąpienie od umowy, kupując u nas Produkt jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, nie poprosisz nas jak wyżej o dostęp do Produktu, to przysługuje Ci przez ten czas tzw. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres pocztowy lub e-mail, a my niezwłocznie potwierdzimy, że takie oświadczenie otrzymałyśmy. 

W myśl przepisów informujemy też, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 albo 2 Prawa konsumenckiego lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. 

Nie musisz obawiać się zgody na przekazanie Ci Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dzięki niej otrzymasz produkt od razu, a nie dopiero po 14 dniach. Musimy przekazać Ci wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie musisz z niego korzystać, ale takie oświadczenie, do wysyłki pod nasz adres lub email, może brzmieć np. tak: 

“Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)”. Podaj nam też takie informacje jak: data zawarcia umowy(*), numer zamówienia (jeżeli dotyczy), imię i nazwisko(-ów) (*), Twój adres/email (*), Twój podpis (w wersji papierowej).

Pamiętaj o naszej Gwarancji satysfakcji (pkt 4). Dzięki niej, nawet po zaznaczeniu powyższej zgody, możesz zwrócić Produkt.

Zwrot ceny zakupu Produktu następuje przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Jakość Produktów

Produkty dostarczamy w takiej wersji “jak są” i choć wiemy, że mogą być przydatne w celu ulepszania umiejętności czy doskonalenia zawodowego, również nauczycieli z publicznych placówek, to nie składamy gwarancji ich przydatności do jakichkolwiek celów czy uzyskania jakichkolwiek korzyści, zdobycia pracy w branży czy pozyskania umiejętności na podstawie treści Produktu. Udzielamy Gwarancji satysfakcji i w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami wyłączamy naszą odpowiedzialność za Produkt. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłączamy odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec osób, które nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi (tzw. treści cyfrowych), zgodnie z przepisami informujemy o jeszcze kilku kwestiach, które dotyczą Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta:

 1. ponosimy odpowiedzialność za tzw. brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu,
 2. przypadku niezgodności produktu z umową, masz prawo żądać jego naprawy lub wymiany,
 3. odpowiemy na reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej przesłania - przez email lub pisemnie,
 4. treść cyfrową uznaje się za dostarczoną w chwili, gdy została udostępniona na wybranym przez Ciebie urządzeniu,
 5. masz prawo odstąpić od umowy bez wzywania nas do dostarczenia treści cyfrowej (jeśli z warunków oferty, naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczymy treści cyfrowej lub uzgodnimy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie, a my nie dostarczyliśmy ich w tym terminie),
 6. dostarczamy treść cyfrową w wersji, o której informujemy Cię przed zawarciem umowy (w ofercie w naszym Serwisie - np. materiały wideo, dostęp online),
 7. nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej, która istniała w chwili dostarczenia i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili, o ile spełnione są określone warunki, jednak zgodnie z przepisami domniemywa się co do zasady, że brak zgodności treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia,
 8. jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, masz prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy spełnione są określone warunki (tj. zgodnie z przepisami: “doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, nie doprowadziliśmy treści cyfrowej do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umową bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych przepisach prawach, z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności);
 9. możemy nie przyjąć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli wykażemy, że brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z umową jest nieistotny.

7. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych oraz sposób korzystania z plików cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.designpractice.pl/polityka-prywatnosci

 8. Prawa do treści

Dokonując zakupu Produktu w postaci treści cyfrowej, zobowiązany jesteś do korzystania z tych treści wyłącznie dla własnego użytku (lub użytku jednego, wskazanego imiennie użytkownika), z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści tego  regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy opisie Produktu, jak też stosowanych w Serwisie czy EasyCart zabezpieczeń dostępu do treści Produktów. 

Nie jesteś uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej, jej fragmentów, kopii w jakichkolwiek celach, w szczególności celach szkoleniowych lub innych komercyjnych, w tym także dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów bez naszej zgody. 

W przypadku wątpliwości lub potwierdzenia możliwości skorzystania z Produktów w celach związanych z nauczaniem czy szkoleniami, skontaktuj się z nami przez email na hello@designpractice.pl.

Korzystanie z kursu przez inną osobę, czy przepisanie na inną osobę niż ta wskazana imiennie podczas zakupu jest niedozwolone i będzie traktowane jako złamanie Regulaminu. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odebrania dostępu do kursu.

9. Postanowienia końcowe

Możemy  wprowadzić zmiany zasad określonych w regulaminie, pod warunkiem, że taka zmiana:

 • będzie zgodna z przepisami prawa;
 • nie naruszy praw, które już nabyłeś;
 • będzie wynikać z naszego obowiązku dostosowania regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów;
 • będzie wynikać z konieczności ochrony Ciebie lub nas  przed naruszeniem zasad opisanych w regulaminie.

O każdej zmianie tego Regulaminu poinformujemy Cię wysyłając maila na adres podany przez Ciebie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Ciebie na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin”. 

Prawem właściwym dla realizacji Twoich zamówień w Serwisie i korzystaniu z niego jest prawo polskie. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak ochrony wynikającej z przepisów o prawach konsumentów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Żadne z postanowień tego Regulaminu nie ma na celu naruszenia Twoich praw przyznanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie może być również w ten sposób interpretowane, bo w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem oczywiście będziemy je stosować w miejsce zasadnie zakwestionowanego postanowienia tego Regulaminu.

Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

Ten regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2023 roku.

REGULAMIN NEWSLETTERA

Cześć! Cieszymy się, że chcesz się zapisać na naszą usługę newslettera. 

Trzymając się definicji tego biuletynu, nasz “Newsletter” jest treścią cyfrową, która obejmuje treści z zakresu projektowania cyfrowego, informacje o naszej działalności i produktach cyfrowych oraz inne informacje handlowe, specjalistyczne materiały i treści informacyjne lub edukacyjne.

Kiedy rejestrujesz się, by otrzymywać od nas Newsletter, zawieramy umowę o dostarczenie treści cyfrowych, na podstawie której my zobowiązujemy się nieodpłatnie dostarczać Tobie ten Newsletter przez czas nieoznaczony (bez ograniczenia czasowego), “w zamian” za przekazanie przez Ciebie danych, pod jakie możemy za Twoją zgodą te treści przesyłać.

Usługodawczyniami jesteśmy “my”, czyli Paulina Kacprzak i Agnieszka Naplocha, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Design Practice Paulina Kacprzak, Agnieszka Naplocha Spółka Cywilna. Nasz adres to ul. Bruna 24/21, 02-594 Warszawa, a NIP 7451859426.

Postanowienia ogólne:

 1. Do korzystania z naszej usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet (standardowe przeglądarki internetowe) oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po udostępnieniu nam adresu i zapisaniu się do Newslettera, dochodzi do zawarcia przez nas umowy i do rozpoczęcia świadczenia przez nas usługi.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomości, które będą zawierać informacje dotyczące oferowanych przez nas produktów oraz inne treści o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 3. Newsletter jest bezpłatny.
 4. Wiadomości, które są wysyłane w ramach tej usługi stanowią utwory (w rozumieniu prawa autorskiego) i podlegają ochronie. Nie można ich kopiować, modyfikować i wykorzystywać w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez naszej uprzedniej zgody. Możesz się z nami skontaktować pod:  hello@designpractice.pl
 5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Wiadomości Newsletter nie podlegają  aktualizacji.
 7. Jeśli wyraźnie nie zastrzeżemy inaczej, to nie mamy określonych terminów ani częstotliwości dostarczania Newsletterów oraz nie gwarantujemy tych terminów.
 8. Możesz w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i w ten sposób zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 9. Jeżeli jesteś Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta to możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Newslettera w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia albo zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera. 
 10. Masz prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez kliknięcie przycisku “Wypisz się” w dolnej części newslettera.
 11. Możemy zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter, a jeśli zobowiązałyśmy się przesyłać Tobie treści w określonym cyklu, zrobimy to po uprzednim poinformowaniu Ciebie poprzez wiadomość e-mail.
 12. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać.
 13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub pocztą bezpośrednio na nasz adres.  Prosimy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Rozpatrujemy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.