Zamień ten tekst na URL Webhooka

Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI DESIGN PRACTICE

 1. Wprowadzenie

Działamy odpowiedzialnie i priorytetem jest dla nas poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym dokumencie znajdziesz informacje o zasadach, którymi kierujemy się w Design Practice, przetwarzając dane osobowe w związku z naszą działalnością na różnych jej obszarach, w tym działalnością naszego serwisu internetowego pod adresem www.designpractice.pl. Polityka Prywatności jest uzupełnieniem regulaminu naszego serwisu.

Odwołujemy się do tego dokumentu, wypełniając nasze obowiązki informacyjne przewidziane przepisami. Zapoznanie się z tą Polityką Prywatności jest też warunkiem realizacji Twojego zamówienia lub świadczenia dla Ciebie usługi (np. naszego newslettera Design Practice), bo akceptujesz ją przed złożeniem zamówienia. Odwołujemy się też do tej Polityki Prywatności, kiedy zbieramy od Ciebie informacje czy zgody lub kiedy prowadzimy z Tobą korespondencję.

Zapoznaj się uważnie z tym dokumentem, gdzie wskazujemy kiedy, jakie i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Nie zawsze taką podstawą jest tylko zgoda, ale dla nas częściej - wykonanie zawartej z Tobą umowy lub wykonanie obowiązku prawnego. A wszystko to zgodnie z “RODO” czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Współadministratorki danych i dane kontaktowe

Współadministratorkami Twoich danych osobowych w procesach, o których piszemy w tej Polityce Prywatności, jesteśmy my, czyli Paulina Kacprzak i Agnieszka Naplocha.

Prowadzimy wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Design Practice Paulina Kacprzak, Agnieszka Naplocha Spółka Cywilna (NIP 7451859426, REGON 52434027, adres: Bruna 24/21, 02-594 Warszawa) i dalej piszemy o nas “Design Practice”, “my”, “nam”, “nas”.

Możesz się z nami skontaktować pod adresem email: hello@designpractice.pl

 1. Dane osobowe - kategorie, cele i podstawy prawne ich przetwarzania

Zbieramy informacje zwykle bezpośrednio od Ciebie, kiedy korzystasz z serwisu Design Practice i składasz zamówienie, korzystasz z funkcjonalności serwisu i naszych usług świadczonych drogą elektroniczną (np. zamawiasz newsletter), kontaktujesz się z nami oraz - przede wszystkim - kiedy realizujemy i obsługujemy Twoje zamówienie w naszym sklepie internetowym.

Twoje dane możemy pozyskiwać, kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z serwisu i zamówisz produkty Design Practice lub korzystasz z innych naszych usług, np.kiedy zasubskrybujesz nasz newsletter. Możemy niekiedy pozyskiwać Twoje dane od osób trzecich, np. przez uzyskanie rezultatów autoryzacji Twojego konta czy zakupu w EasyCart - usługodawcy obsługującego proces zakupowy.

Zakres naszej relacji określa, które części tej Polityki Prywatności dotyczą Ciebie.

 1. Kiedy kontaktujesz się z nami: 
 • przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne treści czy informacje, które nam w trakcie tego kontaktu podasz.
 • Będziemy to robić na Twoją prośbę, którą rozumiemy jako wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych lub na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzielenie Ci odpowiedzi na pytania, które nam zadasz (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi.
 • Będziemy przechowywać te dane przez czas prowadzenia sprawy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą, której Twój kontakt dotyczy.

 1. Kiedy zamówiłeś produkt Design Practice i realizujemy Twoje zamówienie
 • przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr NIP (jeśli go podasz), dane rozliczeniowe (o metodzie płatności), numer telefonu.
 • Będziemy przetwarzać te dane w celu przygotowania i zawarcia z Tobą umowy sprzedaży produktów cyfrowych, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu wykonania obowiązków podatkowych i prawnych związanych z realizacją Twojego zamówienia i obsługi płatności (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zarządzania jakością naszych produktów oraz w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne nam do finalizacji sprzedaży na Twoją rzecz na zasadach opisanych w naszym serwisie i regulaminie.
 • Będziemy przechowywać te dane przez okres realizacji umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych z tą umową.

 1. Kiedy zamawiasz newsletter
 • przetwarzamy Twoje imię (i ew. nazwisko) oraz adres e-mail.
 • Będziemy to robić w naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesach, tj. budowania naszego profesjonalnego wizerunku, promocji inicjatyw związanych z projektowaniem cyfrowym oraz marketingu bezpośredniego naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych jest wówczas dobrowolne, ale konieczne, żebyśmy mogli dostarczać Ci newsletter.
 • Będziemy te dane przetwarzać przez okres prowadzenia przez nas działalności, ale nie dłużej niż do cofnięcia Twojej zgody na przesyłanie Tobie newslettera.

Nie wykorzystujemy też żadnych informacji, które nam przekazujesz w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Powierzanie przetwarzania, udostępnienie lub transfer danych

Realizacja celów przetwarzania Twoich danych czy produktów Design Practice może wymagać powierzenia przetwarzania tych informacji podmiotom, które współpracują z nami, żebyśmy mogli świadczyć dla Ciebie nasze usługi, np. dostawcom usług chmurowych. Tacy usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Możemy też udostępniać Twoje dane osobowe innych podmiotom, jako odrębnym administratorom Twoich danych, np. firmie EasyCart, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla sklepów internetowych czy kancelariom prawnym, sądom lub organom administracji publicznej w celach związanych z realizacją zamówień na produkty Design Practice oraz zabezpieczeniem naszych interesów.

Zależnie od celu przetwarzania, mogą to być inne podmioty, i tak:

 1. kiedy przesyłamy Ci newsletter są to dostawcy systemów informatycznych i operatorzy poczty elektronicznej;
 2. kiedy kontaktujesz się z nami mogą to być operatorzy poczty elektronicznej lub operatorzy pocztowi czy kurierzy, dostawcy usług IT i systemów informatycznych, z których korzystamy przy obsłudze serwisu oraz nasi konsultanci i doradcy (w tym doradcy prawni) - w niezbędnym zakresie;
 3. kiedy realizujemy Twoje zamówienie będą to dodatkowo operatorzy płatności, nasi podwykonawcy i inne zaangażowane w realizację umowy osoby czy firmy.

Będziemy mogli też anonimizować Twoje dane osobowe (przestaną być wtedy ‘danymi osobowymi), w celu promowania rezultatów produktów Design Practice.

Świadcząc usługi za pośrednictwem serwisu Design Practice, zwłaszcza w zakresie technologicznych funkcjonalności dostępnych w serwisie, będziemy mogli realizować tzw. transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), czego dokonywać będziemy przede wszystkim na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Jest to zestaw zobowiązań, które zapewniają adekwatny do ‘naszego’ poziom ochrony danych osobowych.

Podmiotami tymi są renomowani dostawcy usług, takich jak Google Inc. w zakresie dostarczania rozwiązań chmurowych, w zakresie budowy i obsługi niezawodnych serwisów internetowych i procesów informatycznych. 

 1. Bezpieczeństwo

Chronimy poufność, integralność i dostępność Twoich danych osobowych. Dlatego wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa (tzw. środki organizacyjne i techniczne), żeby potwierdzić, że działamy zgodnie z najlepszymi standardami i obowiązującymi wymogami prawnymi. Opracowaliśmy też zasady bezpieczeństwa informacji, które zawierają instrukcje i środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą czy nieuprawnionym dostępem. Członkowie zespołu Design Practice zobowiązani są do zachowania poufności klauzulami umownymi.

Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane przez dostawców usług płatniczych - niezależne od nas podmioty, dlatego nie mamy też bezpośredniego dostępu do danych dotyczących płatności.

Nasz serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych i aplikacji innych podmiotów oraz za ich praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z nimi przed przekazaniem tam danych.

 1. Twoje prawa

Masz prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy w Design Practice na Twój temat, a także ich kopii z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo.

Masz również prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieaktualne lub są niedokładne, jak też do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego ich przetwarzania zgodnie z przepisami podatkowymi i z zakresu rachunkowości czy też możemy je przetwarzać w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami czy postępowaniami.

W pewnych przypadkach masz też prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania od Design Practice przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (przenoszenie danych).

Masz też prawo do wycofania każdej udzielonej zgody, jednak bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. 

Aby zrealizować te prawa czy wycofać zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem hello@designpractice.pl

Jeśli uważasz, że niewłaściwie realizujemy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy skontaktuj się z nami. Masz też jednak prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pliki cookies

Nasz serwis korzysta z tzw. ciasteczek (cookies i podobnych rozwiązań) w celu prawidłowego działania wszystkich jego funkcji (nasze pliki cookies). Cookies to małe pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu zależnie od ustawień Twojej przeglądarki, które nie pozwalają nam jednak na identyfikację użytkowników serwisu. Pliki te mogą zapisywać np. numer identyfikacyjny, adres IP, lokalizację urządzenia czy ślady cyfrowe, odwiedzane strony czy informacje techniczne.

Możemy korzystać też z plików cookies innych usługodawców dostarczających informacje analityczne i statystyczne (np. Google Analytics), czy marketingowych i  społecznościowych, którzy mogą mieć do nich dostęp. 

Możesz dokonać zmian w zakresie plików cookie w swojej przeglądarce, a brak takich zmian traktujemy jako zgodę na korzystanie z cookies.

 1. Zmiany w polityce dotyczącej danych osobowych

Jeśli zmienimy lub zaktualizujemy sposób przetwarzania danych osobowych opublikujemy najnowszą treść Polityki Prywatności na stronach serwisu Design Practice.

Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2023 roku.